Milton Friedman Egyetem

Szolgáltatási feltételek

Tisztelt Felhasználó!

Üdvözöljük e-learning rendszerünkben! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket. Fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy rendszerünk használatával elfogadja az alábbi feltételeket.

A Milton Friedman Egyetem ILIAS e-learning rendszerének felhasználói szabályzata

Felhasználási feltételek

A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Milton Friedman Egyetem (1039 Budapest, Kelta u. 2.; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett e-learning rendszer (http://ilias.uni-milton.hu) oldalain elérhető szolgáltatás (Szolgáltatás) és igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Jogi figyelmeztetés

  • A jelen rendszerbe feltöltött oktatási segédanyagok szerzői műveknek minősülnek, és szerzői jogvédelem alatt állnak, azoknak kizárólag a hozzáféréssel rendelkezők általi, személyes felhasználása engedélyezett.

  • A hozzáféréssel rendelkező felhasználó nem jogosult arra, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló műveket harmadik személyek részére vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, többszörözze, terjessze. E magatartások megvalósítása jogosulatlan felhasználásnak minősül, amely polgári vagy büntető eljárás megindítását vonhatja maga után.

A Szolgáltatásra vonatkozó általános szabályok

  • A Szolgáltatás használatával Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Az Üzemeltető a Szolgáltatást a Felhasználó részére tanulmányi ideje alatt biztosítja.

  • Hallgatói jogviszonyának megszűntével az Üzemeltető jogosult törölni Felhasználó minden adatát a rendszerből.

  • 2 év inaktivitás után az Üzemeltető jogosult törölni Felhasználó minden adatát a rendszerből.

Adatvédelmi Nyilatkozat

  • A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Milton Friedman Egyetem (1039 Budapest, Kelta u. 2.; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett e-learning rendszer (http://ilias.uni-milton.hu) oldalain elérhető szolgáltatás (Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás weboldalán.

  • A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosítót és jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót és/vagy a jelszót haladéktalanul módosítani.

  • Szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba történő bejelentkezés útján érhetnek el. A felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre (ilias@uni-milton.hu) elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését is. Az Üzemeltető mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is a fent megadott e-mail címen. A személyes azonosító és a jelszó csak a felhasználó személyes fiókjának megszüntetésével egyidejűleg kérhető.

  • Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

  • Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a jelen nyilatkozatot módosítja. A Nyilatkozat a hozzáférhetővé tételt követő 5. napon lép hatályba.

MILTON FRIEDMAN EGYETEM